Women's National Basketball League 2019

Regular Season

Qian Xi Blue Qian Xi Red HILLCREST GRAYS Kembangan Chai-Chee Siglap Basketball Club Adroit – Sheng Gong Culture G Hub Huskies
Qian Xi Blue
57 - 84 38 - 66 53 - 52 50 - 56 65 - 41 55 - 29
Qian Xi Red
84 - 57 42 - 68 69 - 41 62 - 39 87 - 42 89 - 24
HILLCREST GRAYS
66 - 38 68 - 42 65 - 31 57 - 40 60 - 38 61 - 28
Kembangan Chai-Chee
52 - 53 41 - 69 31 - 65 42 - 83 54 - 52 53 - 40
Siglap Basketball Club
56 - 50 39 - 62 40 - 57 83 - 42 64 - 45 61 - 39
Adroit – Sheng Gong Culture
41 - 65 42 - 87 38 - 60 52 - 54 45 - 64 62 - 52
G Hub Huskies
29 - 55 24 - 89 28 - 61 40 - 53 39 - 61 52 - 62